Genel Kurul İlamı

Dikyamaç Köyü Kalkındırma, Eğitim, Kültür, Sanat, Turizm, Müze, Geliştirme ve Dayanışma Derneğinin OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı, aşağıda verilen gündem maddelerini görüşmek üzere 6 Temmuz 2019 tarihinde ve saat 10.00 da Dikayamaç Köyü Naim Özkazanç Köy Konağında yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanmaması durumunda müteakip toplantı 13 Temmuz 2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimizin toplantıya katılımalarını önemle rica ederiz.

Yönetim Kurulu

Gündem

1 Açılış ve yoklama

2-Genel Kurul divanının oluşturulması

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

4- Denetleme  Kurulu Raporunun okunması

5-Raporların görüşülmesi

6- Yönetim Kurulunun aklanması

7- Denetleme Kurulunun aklanması

8-Gelecek dönem tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

9-Yeni  Yönetim ve  Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi

10-Dilek ve Temenniler

11-Kapanış