Burs Duyurusu

Deneğimiz, 2023-2024 eğitim öğretim yılında müzemizin kurucusu merhum  Naim Özkazanç ailesi ve köyümüz değerli bağışçıları tarafından Derneğimize tahsisi edilen fondan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üniversitelerinde okuyan başarılı öğrencilere yükseköğretim bursu verecektir. Derneğimizin bursları ile ilgili ilkeler ekte sunulan Burslar yönergesinde detaylı olarak belirtilmiştir. Daha önce derneğimizden burs alan bursiyerlerimiz ilgili yönergede istenen şartları sağladıklarını kanıtlayan belgeleri …